19/12/2022

Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhiepiskop mirlikijski, ponedjeljak, 19. decembar

„Prisustvovao Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, i, iz velike revnosti prema istini, udario rukom jeretika Arija. Zbog toga dela bi uklonjen sa Sabora i od arhijerejske službe sve dok se nekolicini prvih arhijereja na Saboru ne javi sam Gospod Hristos i Presveta Bogorodica i ne objaviše Svoje blagovolenje prema Nikolaju.“
18/12/2022

Prepodobni Sava Osvećeni, nedjelja, 18. decembar

„On i Teodosije Veliki, njegov sused, smatrani su najvećim svetilima i stubovima Pravoslavlja na Istoku. Careve i patrijarhe oni su ispravljali u veri, a svima i svakome služili primerom smernosti svetiteljske i čudesne sile Božje.“
17/12/2022

Sveta velikomučenica Varvara, subota, 17. decembar

„Posmatrajući kroz prozor kule zemlju dole i zvezdano nebo gore, Varvari se otvori um blagodaću Božjom, te poznade jedinog istinitog Boga Tvorca, iako nemade nikoga od ljudi za učitelja u tome.“
16/12/2022

Sveti prorok Sofonije, petak, 16. decembar

„Provideći vreme dolaska Mesije, on oduševljeno kliče: „Pjevaj kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!“ (Sof 3, 14).“