28/11/2022

Sv. muč. Gurije, Samon i Aviv, ponedjeljak, 28. novembar

„Sudija im pripreti smrću, ako se ne pokore naredbi carskoj o poklonjenju idolima. Odgovoriše mu sveti mučenici Hristovi: „Ako se pokorimo naredbi carskoj, propašćemo, ma nas ti i ne ubio.“
27/11/2022

Sv. apostol Filip, nedjelja, 27. novembar

„Rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog, kao i Petar i Andreja. Od malena naučen Sv. Pismu Filip se odmah odazva pozivu Gospoda Isusa i pođe za Njim (Jov. 1, 43).“
26/11/2022

Sv. Jovan Zlatoust, subota, 26. novembar

„Pred smrt opet mu se javiše sv. Apostoli Jovan i Petar, kao i sv. muč. Vasilisk (22. maja), u čijoj crkvi primi poslednje pričešće. „Slava Bogu za sve!“ behu njegove poslednje reči, i s tim rečima duša se zlatoustog patrijarha prenese u Raj...“
25/11/2022

Sv. Jovan Milostivi, petak, 25. novembar

„Ako želiš blagorodstva, govorio je on, ne traži ga u krvi nego u dobrodetelji, jer to je pravo blagorodstvo.“