04/06/2022

Sveti mučenik Vasilisk, subota, 4. jun

"Agripa naredi mučeniku da prinese žrtvu Apolonu. „Apolon znači gubitelj!“ reče Vasilisk, i usrdnom molitvom skruši idola u prah i nebesnim ognjem spali hram..."
03/06/2022

Sveti car Konstantin i carica Jelena, petak, 3. jun

"Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji u uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu, sav okićen zvezdama, i na krstu stajaše napisano: ovim pobeđuj..."
02/06/2022

Sveti mučenik Talalej, četvrtak, 2. jun

"Tada sam mučitelj uze svrdlo, da sam vrti kolena Talaleju, no ruke mu se uzeše, i on morade moliti Talaleja, da ga ovaj spase, što nezlobivi mučenik Hristov, pomoću molitve i učini..."
01/06/2022

Sveti mučenik Patrikije episkop bruski, sa tri prezvitera: Akakijem, Menandrom i Polienom, srijeda, 1. jun

"Namesnik carski Junije dovede ove svetitelje do vrućih voda i upita Patrikija: „Ko stvori ove lekovite vode, zar ne naši bogovi Eskulap i drugi, kojima se mi klanjamo?“ Odgovori sveti Patrikije: „Vaši su bogovi demoni, a ove vode, kao i sve ostalo stvorio je Hristos Gospod i Bog naš."