25/05/2022

Sveti Epifanije, episkop kiparski, srijeda, 25. maj

"Svega je živeo na zemlji sto petnaest godina, i upokoji se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom."
24/05/2022

Sveti Kiril i Metodije Ravnoapostolni, utorak, 24. maj

"Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od trideset osam slova, i počnu prevoditi crkvene knjige s grčkog na slovenski..."
23/05/2022

Sveti apostol Simon Zilot, ponedjeljak, 23. maj

"Jedan od dvanaest velikih apostola. Rodom bi iz Kane Galilejske. Na svadbu mu dođe Gospod Isus sa Materom i s učenicima. Kada nestade vina Gospod pretvori vodu u vino. Videći ovo čudo, Simon mladoženja ostavi kuću, i roditelje i nevestu, pa pođe za Hristom."
22/05/2022

Sveti prorok Isaija, nedjelja, 22. maj

"Ali, najvažnija su mu proročanstva o vaploćenju Boga, o začeću Presvete Djeve, o Jovanu Preteči, i o mnogim događajima iz života Hristova."