14/05/2023

Sveti prorok Jeremija, nedjelja, 14. maj

„Rođen na šest stotina godina pre Hrista u selu Anatotu, nedaleko od Jerusalima. Počeo prorokovati u petnaestoj svojoj godini u vreme cara Josije.“
13/05/2023

Sv. apostol Jakov, subota, 13. maj

„Sin Zavedejev i brat Jovanov, jedan od Dvanaestorice. Na poziv Gospoda Isusa ostavio je ribarske mreže i oca svoga, pa zajedno sa Jovanom odmah pošao za Gospodom. Spadao je u onu trojicu apostola, kojima je Gospod otkrivao najveće tajne, pred kojima se preobrazio na Tavoru i pred kojima je tugovao pred Svoje stradanje u vrtu Getsimanskom.“
12/05/2023

Sv. Vasilije Ostroški, petak, 12. maj

„Čudesa na grobu sv. Vasilija su bezbrojna. K njegovim moštima pritiču i hrišćani i muslimani, i nalaze iscelenja u najtežim bolestima i mukama svojim.“
11/05/2023

Sv. apostoli Jason i Sosipater, i Kerkira devica, četvrtak, 11. maj

„Prva dvojica behu od Sedamdeset apostola, a poslednja beše kći nekoga cara sa ostrva Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle (Rim. 16, 21) i naziva ih rođacima svojim.“