14/06/2022

Sveti mučenik Justin Filosof, utorak, 14. jun

"No Proviđenjem Božjim javi mu se neki časni starac, koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu, i napomenu mu, da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im to Bog ne otkrije, a Bog je otkrio istinu o Sebi u knjigama Svetog Pisma. Justin poče čitati Sveto Pismo, i sav postane ubeđeni hrišćanin."
13/06/2022

Sveti apostol Jerma, ponedjeljak, 13. jun

"Jedan od Sedamdesetorice. Spomenut u poslanici apostola Pavla k Rimljanima (Rm 16, 14)."
12/06/2022

Prepodobni Isakije ispovednik, nedjelja, 12. jun

"Isakije izađe pred cara i reče mu: „Care, otvori crkve pravovernim, i Bog će blagosloviti put tvoj!“ No car se ogluši o starca i produži put svoj..."
11/06/2022

Spomen Prvog vaseljenskog sabora, subota, 11. jun

"Ovaj Sabor sazvan beše da otkloni zabunu, koju svojim krivim učenjem stvorio beše Arije, sveštenik aleksandrijski. On je, naime, rasprostirao učenje, kao da je Hristos u vremenu stvoren od Boga, i da nije prevečni Sin Božji, ravan po bitnosti Bogu Ocu..."