25/10/2022

Sv. muč. Tarah, Prov i Andronik, utorak, 25. oktobar

„Pre njih behu neki drugi osuđenici u istom pozorištu rastrgnuti od zverova. No zverovi ne hteše škoditi svetiteljima, nego se i medved i lavica ljuta umiljavahu oko njih...“
24/10/2022

Sv. apostol Filip, ponedjeljak, 24. oktobar

„Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama.“
23/10/2022

Sv. muč. Evlampije i Evlampija, nedjelja, 23. oktobar

„Kada ga sudija poče savetovati, da se odreče Hrista, poče i Evlampije savetovati sudiju, da se on odreče lažnih idola i prizna Hrista kao jedinoga živoga Boga...“
22/10/2022

Sv. apostol Jakov, subota, 22. oktobar

„Sin Alfejev i jedan od dvanaest velikih apostola. Rođeni brat apostola i jevanđelista Mateja.“