19/07/2022

Prep. Sisoje Veliki, utorak, 19. jul

"Sv. Sisoje učio je monahe : „Ma kako iskušenje da se dogodi čoveku, čovek treba da se preda volji Božjoj i da prizna, da se iskušenje dogodilo zbog greha njegovih. Ako li se što dobro dogodi, treba govoriti da se dogodilo po promislu Božjem.“
18/07/2022

Prep. Atanasije Atonski, ponedjeljak, 18. jul

"Zbog krotosti i smernosti svoje bio ljubimac svih svojih vršnjaka. Pri dečjim igrama deca su birala ovoga za cara onoga za vojvodu, a Atanasija za – igumana. Kao neko predskazanje!“
17/07/2022

Sv. Andrej arhiep. Kritski, nedjelja, 17. jul

"Napisa mnoge poučne knjige, pesme i kanone, od kojih je najpoznatiji Veliki Kanon Bogorodice, što se čita u četvrtak pete nedelje časnoga posta.“
16/07/2022

Sv. muč. Jakint, subota, 16. jul

"Car ga savetovaše, da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Ali Jakint osta tvrd kao dijamant, i reče caru: „Ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, Njemu se klanjam, i Njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog“