18/08/2022

Sv. muč. Evsignije, četvrtak, 18. avgust

"Vojevao pri caru Konstantinu i video krst, koji se javio Konstantinu.“
17/08/2022

Sv. Sedam Otroka u Efesu, srijeda, 17. avgust

"Kada i oni behu optuženi kod cara, oni se skloniše na jedno brdo iza Efesa, zv. Ohlon, i tu se skriše u nekoj pećini. Kad to car sazna, naredi, da se pećina zazida. Bog pak po dalekosežnom promislu Svome pusti na mladiće jedan čudnovat i dugotrajan san...“
16/08/2022

Prep. Isakije, Dalmat i Faust, utorak, 16. avgust

"Dalmat se predavaše postu ponekad i do 40 dana. I postom pobedi nevidljivu silu demonsku.“
15/08/2022

Otkriće i prenos moštiju sv. Stefana arhiđakona i prvomučenika, ponedjeljak, 15. avgust

"Tada mošti sv. Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene, a mošti ostalih iznesene na jedno brdo više pećine, i tu u jednoj crkvi položene. Mnoga iscelenja bolesnika dogodiše se toga dana od moštiju sv. Stefana.“