05/11/2022

Sv. apostol Jakov brat Gospodnji, subota, 5. novembar

„Naziva se bratom Gospodnjim zato što je bio sin pravednog Josifa, obručnika Presvete Bogorodice...“
04/11/2022

Sv. Averkije ravnoapostolni, petak, 4. novembar

„U vreme jednog šumnog praznovanja idolskog, raspali se Averkije revnošću Božjom, pa uđe u hram idolski, i polupa sve idole...“
03/11/2022

Prep. Ilarion Veliki, četvrtak, 3. novembar

„Oko njega se sabra mnoštvo ljubitelja duhovnog života, i sv. Ilarion posta za Palestinu ono što je za Egipat bio sv. Antonije...“
02/11/2022

Sv. vel. muč. Artemije, srijeda, 2. novembar

„Potom car naredi, te ga prostreše na jedan kamen a drugim teškim kamenom pritisnuše, tako da se telo sv. Artemija sve zdrobi i spljošti kao daska. Najzad mu glavu odsekoše, 362. god. A car Julijan ode na Persijance i pogibe sramno, kao što mu sv. Artemije i proreče...“