22/06/2022

Sveti Kiril, arhiepiskop aleksandrijski, srijeda, 22. jun

"Za njega se kaže da je sastavio „Bogorodice Djevo radujsja!“
21/06/2022

Sveti Jefrem, patrijarh antiohijski, utorak, 21. jun

"Jedanput, da bi ubedio jednog jeretika, da je Pravoslavlje istinito, stavi u oganj svoj omofor, a on se moljaše Bogu. I omofor stajaše u ognju tri sata i osta nepovređen. Videći to onaj jeretik, užasnu se, i odbaci jeres."
20/06/2022

Sveti mučenik Teodot Ankirski, ponedjeljak, 20. jun

"Ovaj Hristov mučenik beše potajni hrišćanin, i kao takav pomagaše crkvu i sahranjivaše česno tela svetih mučenika..."
19/06/2022

Prepodobni Visarion, nedjelja, 19. jun

"Rano se odao duhovnom životu i „ne ukalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim“."