09/04/2023

Sveta mučenica Matrona, nedjelja, 9. april

„...Žena toga Jevrejina neprestano se rugaše Matroni zbog njene vere u Hrista, i nagonjaše je da odbaci Hrista i da ide u sinagogu. No krotka Matrona savesno iđaše za svojim poslom i ne odgovaraše gospođi svojoj ništa, a u potaji se moljaše Hristu Bogu...“
08/04/2023

Sveti Arhangel Gavril, subota, 8. april

„Blagovesnik vaploćenja Sina Božjega. On je jedan od sedam velikih angela što predstoje prestolu Božjem. On je javio Zahariji o rođenju Preteče, i sam je o sebi rekao: „Ja sam Gavril što stojim pred Bogom“ (Lk 1, 19).“
07/04/2023

Blagovesti, petak, 7. april

„Javi joj se Gavril u svetlosti arhangelskoj i reče joj: Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom! i ostalo sve redom kako piše u Evanđelju božanstvenog Luke (Lk. 1, 26-38).“
06/04/2023

Sveti Artemon, episkop selevkijski, četvrtak, 6. april

„U Selevkiji rođen i vaspitan. Kad je apostol Pavle došao u taj grad, video je Artemona, utvrdio ga još više u veri Hristovoj, i postavio za episkopa toga grada.“