22/04/2023

Sv. muč. Evpsihije, subota, 22. april

„U vreme cara Julijana Ostupnika, kada u Kesariji upravljaše Crkvom Božjom sv. Vasilije Veliki, ovaj Evpsihije stupi u brak sa devojkom uglednom. No ne beše mu dano ni jednoga dana da poživi u braku...“
21/04/2023

Sv. apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asinkrit, Flegont i Ermije, petak, 21. april

„Behu svi od Sedamdesetorice apostola. Sve ih spominje apostol Pavle u svojim poslanicama. Irodion beše srodnik Pavlov.“
20/04/2023

Prep. Nil Sorski, četvrtak, 20. april

„Jedan iz velikih otaca ruske crkve. Osnivač skitskog života monaškog u Rusiji.“
19/04/2023

Sveti Evtihije, patrijarh carigradski, srijeda, 19. april

„I omile veoma caru Justinijanu i patrijarhu Mini. Car ga mnogo pitaše za savet, a Mina (u to vreme veoma bogat) naznači ga za svoga naslednika i umoli cara da to privede u delo...“