23/12/2022

Sveti mučenici Mina, Ermogen i Evgraf, petak, 23. decembar

„Njihove svete mošti, bačene su u more, čudesnim načinom doploviše u Carigrad, gde ih episkop, kome se u snu o tome javi, svečano dočeka i česno sahrani...“
22/12/2022

Začeće svete Ane, četvrtak, 22. decembar

„Pravedni Joakim i Ana behu bezdetni za punih pedeset godina svoga bračnog života. Pod starost javi im se arhangel Gavril, svakom od njih napose, i reče im, da su molitve njihove uslišane od Boga i da će roditi ćerku Mariju...“
20/12/2022

Sveti Amvrosije, episkop mediolanski (milanski), utorak, 20. decembar

„Krotak prema malim ljudima, on je bio neustrašiv pred velikim. Izobličio je caricu Justinu kao jeretkinju, Maksima tiranina i ubicu prokleo, caru Teodosiju zabranio pristup u hram sve dok nije pokajao svoj greh, s Evgenijem nasilnim i samozvanim carem ne hte se susresti...“
19/12/2022

Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhiepiskop mirlikijski, ponedjeljak, 19. decembar

„Prisustvovao Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, i, iz velike revnosti prema istini, udario rukom jeretika Arija. Zbog toga dela bi uklonjen sa Sabora i od arhijerejske službe sve dok se nekolicini prvih arhijereja na Saboru ne javi sam Gospod Hristos i Presveta Bogorodica i ne objaviše Svoje blagovolenje prema Nikolaju.“