25/04/2022

Prep. Isaak Sirin II., ponedjeljak, 25. april

Drugi put dođu dva čoveka bezmalo naga i potraže odeću od Isaaka. A Isaak posla monaha k jednom šupljom drvetu kraj puta, da donese ono što tamo nađe. Ode monah, nađe nekakva odela i donese u manastir. Iguman uzme ta odela i preda ih prosjacima. Ovi se teško zastide, kada poznadu svoje odelo, koje oni behu u onom drvetu skrili.
24/04/2022

Svešt. muč. Antipa episkop Pergamski, u Aziji, nedjelja, 24. april

Žrečevi dignu gomilu naroda protiv Antipe, i počnu ovoga istjazavati i nagoniti da se odrekne Hrista i pokloni idolima. Rekne im Antipa: „kad se vaši takozvani bogovi, gospodari vasione, plaše mene, smrtnog čoveka, i moraju da beže iz ovoga grada, zar ne poznajete po tome da je sva vaša vera zabluda:“
23/04/2022

Sv. muč. Terencije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima, subota, 23. april

Sv. Terencije hrabraše svoje drugove rečima: „čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!“
22/04/2022

Sv. muč. Evpsihije, petak, 22. april

U vreme cara Julijana Ostupnika, kada u Kesariji upravljaše Crkvom Božjom sv. Vasilije Veliki, ovaj Evpsihije stupi u brak sa devojkom uglednom. No ne beše mu dano ni jednoga dana da poživi u braku...