23/10/2022

Sv. muč. Evlampije i Evlampija, nedjelja, 23. oktobar

„Kada ga sudija poče savetovati, da se odreče Hrista, poče i Evlampije savetovati sudiju, da se on odreče lažnih idola i prizna Hrista kao jedinoga živoga Boga...“
22/10/2022

Sv. apostol Jakov, subota, 22. oktobar

„Sin Alfejev i jedan od dvanaest velikih apostola. Rođeni brat apostola i jevanđelista Mateja.“
21/10/2022

Prep. Pelagija, petak, 21. oktobar

„...I ta reč je toliko potrese i izmeni, da se ona na jedanput zgadi na samu sebe, ustraši Boga, pokaja za sve nečiste grehe svoje, i pripade sv. Nonu s molbom, da je krsti. „Smiluj se meni, grešnoj, oče sveti, krsti me i nauči me pokajanju: ja sam more bezakonja, ambis propasti, mreža i oruđe đavolsko...“
20/10/2022

Sv. muč. Sergije i Vakh, četvrtak, 20. oktobar

„Kada ih Antioh poče savetovati, da se odreknu Hrista, i da sebe spasu beščešća muka i smrti, odgovoriše ovi svetitelji: „I čest i beščešće, i život i smrt – sve je jedno onome ko ište carstva nebeskoga.“