03/07/2022

Sveštenomučenik Metodije, episkop patarski, nedjelja, 3. jul

"Njegove „bogoduhnovene reči kao munja zasijaše po svemu svetu“.
02/07/2022

Sveti apostol Juda, subota, 2. jul

"Ovaj Juda naziva se ponekad Juda Jakovljev, po znamenitijem od sebe bratu svome Jakovu. Svoju poslanicu sveti Juda počinje ovako: „Juda sluga Isusa Hrista, brat Jakovljev“ (Jd 1, 1)“.
01/07/2022

Sveti mučenik Leontije, petak, 1. jul

"A kada im izloži svoju veru u Hrista, njihova se srca razgoreše ljubavlju ka Hristu, i u tome času oblak svetao spusti se na Ipatija i Teodula, i iz oblaka pade rosa na njih. To sam Duh Božji krštavaše ove obraćene duše, a sveti Leontije u tom času izgovori reči: „U ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha“.
30/06/2022

Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail, četvrtak, 30. jun

"Za sve vreme mučenja oni se moljahu Bogu s blagodardnošću za muke: „O slatki Isuse, ove su nam muke slatke zbog ljubavi Tvoje!“.“