10/11/2022

Sv. muč. Paraskeva – Petka, četvrtak, 10. novembar

„Kad je upita knez za ime, ona reče, da se zove hrišćanka. Knez je ukori, što ne kaže svoje obično ime. A Paraskeva mu reče: „Trebaše prvo da ti kažem ime večnoga života pa onda ime vremenog života“.
09/11/2022

Sv. muč. Nestor, srijeda, 9. novembar

„A car se postidi pred narodom, ožalosti za svojim ljubimcem Lijem, veoma razgnevi na Nestora i na Dimitrija. Pa naredi opaki car, te Nestora mačem posekoše, a Dimitrija kopljima izbodoše...“
08/11/2022

Sv. vel. muč. Dimitrije, utorak, 8. novembar

„Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vernome poslušniku Lupu, da razda sirotinji, i ode u tamnicu veseo, što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda.“
07/11/2022

Sv. muč. Markijan i Martirije, ponedjeljak, 7. novembar

„Kada ih izvedoše na gubilište, oni uzdigoše ruke i pomoliše se Bogu blagodareći Mu za mučeničku končinu života svoga: „Gospode, radujemo se što ovakvom smrću izlazimo iz ovoga života. Udostoj nas, biti pričasnicima života večnoga, Ti živote naš!“