06/01/2023

Prepodobna mučenica Evgenija i drugi s njom, petak, 6. januar

„Od njene blizine pade hram Dijanin i razruši se. Mučitelji je baciše najpre u vodu, potom u oganj, no Bog je spase. Javi joj se sam Gospod Isus u tamnici i reče joj, da će ona postradati na sam dan Njegovog Roždestva. Tako i bi. Mačem je posekoše 25. decembra 262. godine u Rimu.“
05/01/2023

Prepodobni Naum Čudotvorac Ohridski, četvrtak, 5. januar

„Dok je sveti Kliment delovao kao episkop u Ohridu, dotle je sveti Naum osnovao na južnoj obali jezera manastir, koji i dan-danas krasi tu obalu, – kao što ime sveti Naum krasi istoriju slovenskog Hrišćanstva – i koji je kroz vekove i vekove bio izvor čudotvorne sile i utočište bolnim i nevoljnim.“
04/01/2023

Sveta velikomučenica Anastasija Uzorešitelnica i drugi s njom, srijeda, 4. januar

„Osuđena na smrt glađu sveta Anastasija preleža u tamnici trideset dana bez hrane, hraneći se jedino suzama i molitvom...“
03/01/2023

Sveta mučenica Julijana i šest stotina trideset mučenika s njom, utorak, 3. januar

„...A Julijana mu tada otkri, da je ona hrišćanka, i da ne može stupiti s njim u brak, dok on ne primi njenu veru govoreći: „Šta nam vredi biti telesno ujedinjeni a duhom razdeljeni?“