15/01/2023

Sveti Silvestar, episkop rimski, nedjelja, 15. januar

„Svojim molitvama i čudesima pomagao je, da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao carici Jeleni da pronađe Časni krst."
14/01/2023

Obrezanje Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, subota, 14. januar

„U osmi dan po rođenju bi Mladenac božanski donesen u hram i obrezan shodno zakonu postojećem u Izrailju još od vremena Avramova. Tom prilikom nadedoše mu ime Isus kako je i blagovestio arhangel Gavril Presvetoj Devi."
13/01/2023

Prepodobna Melanija Rimljanka, petak, 13. januar

„Za sve to vreme Melanija se podvizavala u strogom postu, srdačnoj molitvi i čitanju Svetog Pisma. Imala je običaj, da svake godine tri put pročita celo Sveto Pismo, Stari i Novi Zavet..."
12/01/2023

Sveta mučenica Anisija, četvrtak, 12. januar

„Oduševljena ljubavlju Hristovom često govoraše: „O lažni živote mladih, jer ili sablažnjavaš, ili se sablažnjavaš. Bolja je starost, no, ah, tuga me obuzima zbog dužine vremena, koja me deli od nebesnih."