24/11/2023

Sv. vel. mučenik Mina, petak, 24. novembar

“...Odgovori mu svetitelj: “Otadžbina mi je Misir, ime mi je Mina, bio sam oficir, no videći idolopoklonstvo odrekoh se vaših počasti. Sad dođoh da pred svima objavim Hrista moga kao Boga istinitoga, da bi i Ovaj mene objavio kao slugu Svoga u carstvu nebeskom...”
23/11/2023

Sv. apostoli Olimp, Erast, Kvart, Rodion, Sosipater i Tercije, četvrtak, 23. novembar

“Sv. Olimp i Rodion behu sledbenici apostola Petra; i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovesti Neronovoj biše obezglavljeni...”
22/11/2023

Sv. Muč. Onisifor i Porfirije, srijeda, 22. novembar

“Ova dva divna muža behu mučena za ime Hristovo u vreme cara Dioklecijana. Behu bijeni veoma, a zatim žeženi na lesi železnoj...”
21/11/2023

Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne, utorak, 21. novembar

“Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka.”