25/11/2022

Sv. Jovan Milostivi, petak, 25. novembar

„Ako želiš blagorodstva, govorio je on, ne traži ga u krvi nego u dobrodetelji, jer to je pravo blagorodstvo.“
24/11/2022

Sv. vel. mučenik Mina, četvrtak, 24. novembar

„Odgovori mu svetitelj: „Otadžbina mi je Misir, ime mi je Mina, bio sam oficir, no videći idolopoklonstvo odrekoh se vaših počasti. Sad dođoh da pred svima objavim Hrista moga kao Boga istinitoga, da bi i Ovaj mene objavio kao slugu Svoga u carstvu nebeskom.“
23/11/2022

Sv. apostoli Olimp, Erast, Kvart, Rodion, Sosipater i Tercije, srijeda, 23. novembar

„Behu svi iz Sedamdeset apostola...“
21/11/2022

Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne, ponedjeljak, 21. novembar

„Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka.“