23/11/2022

Sv. apostoli Olimp, Erast, Kvart, Rodion, Sosipater i Tercije, srijeda, 23. novembar

„Behu svi iz Sedamdeset apostola...“
21/11/2022

Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne, ponedjeljak, 21. novembar

„Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka.“
20/11/2022

Sv. muč. Jeron s družinom, nedjelja, 20. novembar

„Kada behu na putu, jedne noći javi se neko Jeronu u belom odelu i reče mu: „Evo, Jerone, javljam ti spasenje: nećeš vojevati za cara zemaljskoga, nego ćeš za Cara nebesnog podvig svršiti i skoro k Njemu preći da primiš od Njega čest i slavu...“
19/11/2022

Sv. Pavle Ispovednik patrijarh Carigradski, subota, 19. novembar

„...Tada im bolesni patrijarh reče: „Ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla...“