02/04/2023

Sveta mučenica Fotina, nedjelja, 2. april

„To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kod Sihema (Jn 4, 1-42).“
01/04/2023

Sveti mučenici Hrisant i Darija, i drugi s njima, subota, 1. april

„Kao sin bogatih roditelja Hrisant izuči sve svetske škole imajući najučenije ljude za učitelje. No svetska mudrost zbuni ga i ostavi u neizvesnosti, šta je istina. I on tugovaše zbog toga. No Bog koji o svima i svemu promišlja ublaži tugu njegovu: do ruku mladoga Hrisanta dođe napisano Jevanđelje i dela apostolska...“
31/03/2023

Sveti Kiril, arhiepiskop jerusalimski, petak, 31. mart

„Triput zbacivan s prestola i šiljan u progonstvo, dok najzad u vreme Teodosijevo nije povraćen, pa proživiv mirno još osam godina, predade dušu Gospodu...“
30/03/2023

Sveti Aleksije Čovek Božji, četvrtak, 30. mart

„Smatrajući to kao prst Božji, Aleksije smisli da ide u dom oca svoga i da kao nepoznat tu produži život svoj i podvig. Otac ga ne pozna, no iz milosrđa dozvoli mu da u dvorištu njegovom u jednoj izbi živi. Tu Aleksije provede još sedamnaest godina živeći samo o hlebu i vodi...“