29/05/2023

Prepodobni Teodor Osveštani, ponedjeljak, 29. maj

„Kad mu je došla majka da ga zove natrag doma, on se ne htede ni javiti majci, no moljaše se Bogu za nju, da bi i nju Bog prosvetio istinom. I zaista, majka ne samo ne povrati svoga sina kući, nego se i sama ne povrati...“
28/05/2023

Prepodobni Pahomije Veliki, nedjelja, 28. maj

„Sveti Antonije se smatra osnivačem otšelničkog života, a sveti Pahomije manastirskog opštežića.“
27/05/2023

Sveti mučenik Isidor, subota, 27. maj

„Odgovori svetitelj: „Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom; i ja sam u Njemu, i ostaću u Njemu, i neću prestati da ispovedam Njegovo sveto ime dokle je duh u telu mome.“
25/05/2023

Sveti Epifanije, episkop kiparski, četvrtak, 25. maj

„Od mnogih dela svetog Epifanija, najpoznatije je Kovčežić, po grčki: Panarion, u kojem je izloženo i pobijeno osamdeset jeresi.“