19/08/2022

Preobraženje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, petak, 19. avgust

"Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć Svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu Svoju. To viđenje Božanstva Njegovog i slišanje nebeskog svedočanstva o Njemu kao Sinu Božjem trebalo je da posluži učenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vere u Njega i Njegovu krajnju pobedu.“
18/08/2022

Sv. muč. Evsignije, četvrtak, 18. avgust

"Vojevao pri caru Konstantinu i video krst, koji se javio Konstantinu.“
17/08/2022

Sv. Sedam Otroka u Efesu, srijeda, 17. avgust

"Kada i oni behu optuženi kod cara, oni se skloniše na jedno brdo iza Efesa, zv. Ohlon, i tu se skriše u nekoj pećini. Kad to car sazna, naredi, da se pećina zazida. Bog pak po dalekosežnom promislu Svome pusti na mladiće jedan čudnovat i dugotrajan san...“
16/08/2022

Prep. Isakije, Dalmat i Faust, utorak, 16. avgust

"Dalmat se predavaše postu ponekad i do 40 dana. I postom pobedi nevidljivu silu demonsku.“