17/12/2022

Sveta velikomučenica Varvara, subota, 17. decembar

„Posmatrajući kroz prozor kule zemlju dole i zvezdano nebo gore, Varvari se otvori um blagodaću Božjom, te poznade jedinog istinitog Boga Tvorca, iako nemade nikoga od ljudi za učitelja u tome.“
16/12/2022

Sveti prorok Sofonije, petak, 16. decembar

„Provideći vreme dolaska Mesije, on oduševljeno kliče: „Pjevaj kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!“ (Sof 3, 14).“
15/12/2022

Sveti prorok Avakum, četvrtak, 15. decembar

„Sin Asafatov, iz plemena Simeonova. Prorokovao na šest stotina godina pre Hrista za vreme cara Manasije...“
14/12/2022

Sveti prorok Naum, srijeda, 14. decembar

„Rodom iz plemena Simeonova, iz mesta Elkesema od one strane Jordana. Živeo na sedam stotina godina pre Hrista...“