01/01/2023

Sveti mučenik Bonifatije, nedjelja, 1. januar

„Robovi uzeše telo njegovo i preneše u Rim. Angel Božji javi se Aglaidi i reče: „Primi onoga koji negda beše sluga tvoj, a sad je naš brat i saslužitelj; on je čuvar duše tvoje i zaštitnik života tvoga...“
31/12/2022

Sveti mučenik Sevastijan i drugi s njim, subota, 31. decembar

„Tada Sevastijan bi izveden pred cara Dioklecijana. Car ga ukori za izdajstvo, no on reče: „Ja se svagda molim Hristu mome za zdravlje tvoje i za mir carstva Rimskog“. Car naredi da ga golog strelama streljaju...“
30/12/2022

Sveti prorok Danil i tri otroka: Ananije, Azarije i Misail, petak, 30. decembar

„Po predanju, ova četiri Božja ugodnika ustaše u vreme smrti Gospoda Hrista i javiše se mnogim pa opet zasnuše. Danil se računa među četiri velika proroka (Isaija, Jeremija, Jezekil i Danil). Živeo i prorokovao na pola hiljade godina pre Hrista.“
29/12/2022

Sveti prorok Agej, četvrtak, 29. decembar

„Podsticao Zorovavelja i Isusa sveštenika, da obnove hram Gospodnji u Jerusalimu proričući tome hramu veću slavu nego bivšem hramu Solomonovu. „Slava će doma ovoga poslednjeg biti veća nego onoga prvoga, veli Gospod nad vojskama“ (Agej 2, 9). Jer će se u tome novom hramu javiti Gospod Spasitelj.“