02/05/2023

Prep. Jovan Vethopeščernik, utorak, 2. maj

„Zavolevši Hrista Gospoda svim srcem, svom dušom i svim umom svojim, on je od mladosti počeo putovati po svetim mestima i slušati pouke i savete svetih ljudi...“
01/05/2023

Prep. Jovan, ponedjeljak, 1. maj

„Učenik sv. Grigorija Dekapolita. U vreme ikonoborne jeresi car Lav Jermenin stavi ovoga Jovana na muke zajedno sa njegovim učiteljem Grigorijem i sa sv. Josifom Pesmopiscem...“
30/04/2023

Svešt. muč. Simeon episkop Persijski, nedjelja, 30. april

„U vreme opakoga cara Savorija, ili Sapora, bi Simeon istjazavan za Hrista sa dva svoja prezvitera, Avdelajem i Ananijom...“
29/04/2023

Sv. muč. Agapija, Hionija i Irina, subota, 29. april

„Car savetovaše svete devojke, da se poklone idolima, no one sve otkazaše i ispovediše svoju tvrdu veru u Hrista. Irina reče caru, kako je glupo klanjati se stvarima od kamena i drveta, koje su poručene, za pogođenu cenu, da se naprave rukama kakvog smrtnog čoveka.“