01/12/2022

Sv. muč. Platon, četvrtak, 1. decembar

„Kada ga načalnik poče savetovati, da izbegne smrt i sačuva život poklonjenjem idolima, odgovori mu Platon: „Dve su smrti, jedna vremena a druga večna, tako dva su i života, jedan malovremeni a drugi beskonačni.“
30/11/2022

Sv. Grigorije Čudotvorac ep. Neokesarijski, srijeda, 30. novembar

„Kada je došao za episkopa u Kesariju zatekao je sav grad neznabožački, samo sa 17 hrišćana, a kada je odlazio iz ovog života ostavio je sav grad hrišćanski, samo sa 17 neznabožaca.“
29/11/2022

Sv. apostol Matej Jevanđelist, utorak, 29. novembar

„Beše Matej, sin Alfejev, najpre carinik (tj. zakupac i skupljač poreza, ili mitar), i kao takvoga vide ga Gospod u Kapernaumu i pozva: hajde za mnom. I ustavši otide za njim (Mat. 9, 9).“
28/11/2022

Sv. muč. Gurije, Samon i Aviv, ponedjeljak, 28. novembar

„Sudija im pripreti smrću, ako se ne pokore naredbi carskoj o poklonjenju idolima. Odgovoriše mu sveti mučenici Hristovi: „Ako se pokorimo naredbi carskoj, propašćemo, ma nas ti i ne ubio.“