12/08/2022

Sv. apostoli Sila, Siluan, Kriskent, Epenet i Andronik, petak, 12. avgust

"Svi iz Sedamdeset apostola. Sv. Sila bi poslat iz Jerusalima u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, da tamo reše spor među vernima odnosno obrezanja, naime, da ne treba obrezivati neznabošce, kad prelaze u hrišćanstvo (Dela Ap. 15, 22).“
11/08/2022

Sv. muč. Kalinik, četvrtak, 11. avgust

"Kada mu knez grozno pripreti mukama, ako se ne pokloni idolima, odgovori mu sv. Kalinik: „Meni je svaka muka za Boga moga tako dobro došla kao gladnome hleb.“
10/08/2022

Sv. apostoli: Prohor, Nikanor, Timon i Parmen, srijeda, 10. avgust

"Ova četvorica behu iz broja sedam đakona i iz sedamdeset apostola. Ostala trojica đakona behu: Stefan, Filip i Nikolaj. Stefan prvomučenik praznuje se zasebno 27. decembra, a Filip 11. oktobra. Nikolaj nije ušao u red svetitelja zbog svoje jeresi. A ona prva četvorica nemaju posebnih dana praznovanja, nego se svi spominju u ovaj jedan dan, 28. jula.“
09/08/2022

Sv. velikomuč. Pantelejmon, utorak, 9. avgust

"Osuđen na smrt sv. Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu, i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku.“