15/06/2022

Sveti Nikifor Ispovednik, patrijarh carigradski, srijeda, 15. jun

"...Manastir mu se ubrzo napuni monasima, a on upravljaše manastirom ne hoteći sam primati monaštva pod izgovorom da je nedostojan, mada je u svemu služio kao uzor svima..."
14/06/2022

Sveti mučenik Justin Filosof, utorak, 14. jun

"No Proviđenjem Božjim javi mu se neki časni starac, koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu, i napomenu mu, da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im to Bog ne otkrije, a Bog je otkrio istinu o Sebi u knjigama Svetog Pisma. Justin poče čitati Sveto Pismo, i sav postane ubeđeni hrišćanin."
13/06/2022

Sveti apostol Jerma, ponedjeljak, 13. jun

"Jedan od Sedamdesetorice. Spomenut u poslanici apostola Pavla k Rimljanima (Rm 16, 14)."
12/06/2022

Prepodobni Isakije ispovednik, nedjelja, 12. jun

"Isakije izađe pred cara i reče mu: „Care, otvori crkve pravovernim, i Bog će blagosloviti put tvoj!“ No car se ogluši o starca i produži put svoj..."