11/12/2022

Prep. muč. Stefan Novi, nedjelja, 11. decembar

„...Sluge careve izvukoše ga iz tamnice i bijući ga i trzajući vukoše ga po ulicama Carigradskim, prizivajući sve one, koji su uz cara, da udaraju kamenjem „protivnika careva“...“
10/12/2022

Sv. muč. Jakov Persijanac, subota, 10. decembar

„...Dželati doslovce ispuniše ovu zapovest svoga nečestivog cara, i odsekoše Jakovu najpre prste na rukama, pa prste na nogama, pa noge pa ruke, pa ramena, najzad i glavu. Pri svakom sečenju mučenik pokajani odavaše blagodarnost Bogu. Iz njegovih rana ishođaše blagouhani miris kao od kiparisa...“
09/12/2022

Prep. Alimpije Stolpnik, petak, 9. decembar

„...Tu on pobode krst, i sazida hram u čast sv. Efimije, koja mu se beše javila na snu. Pokraj hrama podiže stolp visok, pope se na nj i provede na njemu u postu i molitvi punih 53 godine...“
08/12/2022

Svešt. muč. Kliment ep. Rimski, četvrtak, 8. decembar

„Kliment se nije odvajao od velikog apostola, koji ga postavi za episkopa pre svoje smrti. Posle mučeničke smrti Petrove episkop u Rimu beše Lin, potom Klit, – obojica za kratko vreme – pa onda Kliment.“