26/04/2023

Svešt. muč. Artemon, srijeda, 26. april

„Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: „Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom.“
25/04/2023

Prep. Akakije, utorak, 25. april

„Spominje se u knjizi Otkrovenja kao Antipa vjerni svedok moj (2, 13), koji bi ubijen kod vas, gdje živi sotona, t. j. u gradu Pergamu.“
24/04/2023

Svešt. muč. Antipa episkop Pergamski, u Aziji, ponedjeljak, 24. april

„Spominje se u knjizi Otkrovenja kao Antipa vjerni svedok moj (2, 13), koji bi ubijen kod vas, gdje živi sotona, t. j. u gradu Pergamu.“
23/04/2023

Sv. muč. Terencije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima, nedjelja, 23. april

„Sv. Terencije hrabraše svoje drugove rečima: „Čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!“