01/11/2023

Sv. prorok Joil, srijeda, 1. novembar

“Prorekao je Joil i silazak Duha Svetoga na apostole, i izlivanje blagodati Duha Božjega na sve hrišćane. Prorekao i opisao Strašni Sud Božji. Prorekao i slavu Crkve Božje svete.”
31/10/2023

Sv. Luka apostol i jevanđelist, utorak, 31. oktobar

“Napisao sv. Luka Jevanđelje i Dela Apostolska, i oboje posveti Teofilu knezu Ahaje...”
30/10/2023

Sv. prorok Osija, ponedjeljak, 30. oktobar

“Živeo i prorokovao na preko 800 godina pre Hristova rođenja. Reči njegove bogoduhnovene nalaze se u knjizi njegovoj koja sadrži 14 glava.”
29/10/2023

Sv. muč. Longin, nedjelja, 29. oktobar

“Božestveni Matej jevanđelist opisujući stradanje Gospoda Isusa Hrista veli: a kapetan i koji s njim čuvahu Isusa vidjevši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše sin Božij (Mat. 27, 54). Taj kapetan beše ovaj blaženi Longin...”