27/09/2023

Krstovdan, srijeda, 27. septembar

"Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim Krstom Hristovim: prvo pronalazak časnog Krsta na Golgoti, i drugo povratak časnog Krsta iz Persije opet u Jerusalim."
26/09/2023

Osvećenje hrama Hristova Vaskrsenja, utorak, 26. septembar

"Kada sv. carica Jelena nađe Krst Gospodnji u Jerusalimu, zadrža se tom prilikom duže u sv. gradu, i sagradi crkvu u Getsimaniji, u Vitlejemu, na Jeleonskoj Gori, kao i na drugim mestima, znamenitim po životu i radu Gospoda Isusa Hrista..."
25/09/2023

Svešt. muč. Avtonom, ponedjeljak, 25. septembar

"Nedaleko od grada Soreosa beše mesto Limna, naseljeno samo neznabošcima. Sv. Avtonom ode u to mesto i ubrzo prosveti mnoge Jevanđeljem Hristovim..."
24/09/2023

Prep. Teodora, nedjelja, 24. septembar

"Iz Aleksandrije, žena mladoga muža. Nagovorena nekom vračarom ona učini preljubu s drugim nekim čovekom. I odmah je poče savest ljuto gristi. Ošiša se i obuče u muško odelo, pa stupi u muški manastir Oktodekat pod muškim imenom – Teodor..."