24/05/2022

Sveti Kiril i Metodije Ravnoapostolni, utorak, 24. maj

"Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od trideset osam slova, i počnu prevoditi crkvene knjige s grčkog na slovenski..."
23/05/2022

Sveti apostol Simon Zilot, ponedjeljak, 23. maj

"Jedan od dvanaest velikih apostola. Rodom bi iz Kane Galilejske. Na svadbu mu dođe Gospod Isus sa Materom i s učenicima. Kada nestade vina Gospod pretvori vodu u vino. Videći ovo čudo, Simon mladoženja ostavi kuću, i roditelje i nevestu, pa pođe za Hristom."
22/05/2022

Sveti prorok Isaija, nedjelja, 22. maj

"Ali, najvažnija su mu proročanstva o vaploćenju Boga, o začeću Presvete Djeve, o Jovanu Preteči, i o mnogim događajima iz života Hristova."
21/05/2022

Sveti apostol i jevanđelist Jovan, subota, 21. maj

"Kada docnije otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. A 8. maja svake godine dizaše se neka prašina od groba njegova, od koje se isceljivahu bolesnici od raznih bolesti."