31/01/2023

Sveti Atanasije Veliki, arhiepiskop aleksandrijski, utorak, 31. januar

„...Atanasije se proslavio svojom učenošću, blagočešćem i revnošću za Pravoslavlje. On je vrlo mnogo doprineo da se Arijeva jeres suzbije, a Pravoslavlje utvrdi. On je pisao Simvol Vere, koji je bio na Saboru usvojen."
30/01/2023

Prepodobni Antonije Veliki, ponedjeljak, 30. januar

„Evo čoveka koji je dostigao savršenstvo, kakvo čovek može uopšte dostići na zemlji. Evo vaspitača vaspitačima i učitelja učiteljima, koji je punih osamdest pet godina popravljao sebe, te je samo tako mogao popraviti i mnoge druge."
29/01/2023

Sveti apostol Petar, nedjelja, 29. januar

„Spominje se ovoga dana zbog veriga, u koje bi okovan od bezakonog Iroda, i koje pri pojavi angela u tamnici spadoše s njega (Dap 12, 7)."
28/01/2023

Prepodobni Pavle Tivejski, subota, 28. januar

„Vrativši se iz te posete, Antonije reče svojim monasima: „Teško meni, deco moja, grešnome i lažnome monahu, što sam samo monah po imenu. Videh Iliju, videh Jovana u pustinji, i vaistinu videh Pavla – u Raju!."