28/07/2023

Sv. muč. Kirik i Julita, petak, 28. juli

"Pošto Julita hrabro izjavi svoju veru u Gospoda Isusa, sudija, da bi je ražalio i pokolebao, uze dete na svoje ruke i poče ga milovati. No Kirik vikaše iza glasa: „Ja sam hrišćanin, pusti me materi!“ i poče ručicama svojim grebati sudiju odvraćajući svoje lice od njega. Rasrdi se sudija, tresnu dete o zemlju i oturi nogom, a dete se skotrlja niz kamene stepenice, i predade Bogu svoju svetu i nevinu dušu.“
27/07/2023

Sv. apostol Akila, četvrtak, 27. juli

"Ovaj veliki arhangel Božji praznuje se 26. marta. Na današnji dan pak slave se i čestvuju njegova javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskoga spasenja.“
26/07/2023

Sv. Arhangel Gavril, srijeda, 26. juli

"Ovaj veliki arhangel Božji praznuje se 26. marta. Na današnji dan pak slave se i čestvuju njegova javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskoga spasenja.“
25/07/2023

Sv. muč. Prokl i Ilarije, utorak, 25. juli

„Kakvoga si roda?“ upita sudija Prokla. Prokl odgovori: „Pod je moj Hristos, i nadežda moja Bog moj“. Kad mu sudija pripreti mukama, Prokl reče: „Kad se vi bojite da prestupite zapovest carevu, da ne bi pali u kratkovremene muke, koliko se tek mi hrišćani bojimo prestupiti zapovest Božju, da nebi pali u večne muke!“