26/06/2022

Sveta mučenica Akvilina, nedjelja, 26. jun

"...u desetoj godini ona je toliko bila puna božestvenog razuma i blagodati Svetoga Duha, da je s velikom silom i revnošću propovedala Hrista svojim drugaricama.“
25/06/2022

Prepodobni Onufrije Veliki, subota, 25. jun

"„A najviše“, reče Onufrije, „hranim se i pojim slatko rečima Božjim“. Na pitanje Pafnutijevo, kako se pričešćuje, odgovori pustinjak, da mu angel Božji svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga...“
24/06/2022

Sveti Vartolomej apostol, petak, 24. jun

"Jedan od dvanaest velikih apostola. Po svemu izgleda, da je Vartolomej i Natanail jedno isto lice.“
23/06/2022

Sveštenomučenik Timotej, episkop bruski, četvrtak, 23. jun

"Zbog velike čistote duševne Bog mu dao dar čudotvorstva, te lečaše sve bolesti i muke na ljudima. U vreme opakog cara Julijana, koji se odreče Hrista, Timotej sveti bi bačen u tamnicu. Verni ga posećivahu i u tamnici, da bi čuli mudru pouku od svoga arhipastira. Saznavši za to, Julijan naredi te mu dželat odseče glavu u tamnici 362. godine. Duša njegova ode u Raj, a mošti ostaše čudotvorne da pomažu ljudima i javljaju silu Božiju.“