22/05/2022

Sveti prorok Isaija, nedjelja, 22. maj

"Ali, najvažnija su mu proročanstva o vaploćenju Boga, o začeću Presvete Djeve, o Jovanu Preteči, i o mnogim događajima iz života Hristova."
21/05/2022

Sveti apostol i jevanđelist Jovan, subota, 21. maj

"Kada docnije otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. A 8. maja svake godine dizaše se neka prašina od groba njegova, od koje se isceljivahu bolesnici od raznih bolesti."
20/05/2022

Spomen pojave Časnog Krsta u Jerusalimu, petak, 20. maj

"U vreme cara Konstansa, sina svetog Konstantina, i patrijarha jerusalimskog Kirila, pojavi se izjutra u devet sati Časni Krst nad Golgotom, prostirući se do iznad Gore Maslinske. Beše taj Krst svetliji od sunca i krasniji od najlepše duge..."
19/05/2022

Sveti pravedni i mnogostradalni Jov, četvrtak, 19. maj

"Beše on čovek česan i bogobojažljiv i veoma bogat. No u sedamdeset devetoj godini njegovog života popusti Bog na nj iskušenja teška kroz satanu, kao što je sve potanko opisano u Knjizi Jova..."