16/08/2022

Prep. Isakije, Dalmat i Faust, utorak, 16. avgust

"Dalmat se predavaše postu ponekad i do 40 dana. I postom pobedi nevidljivu silu demonsku.“
15/08/2022

Otkriće i prenos moštiju sv. Stefana arhiđakona i prvomučenika, ponedjeljak, 15. avgust

"Tada mošti sv. Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene, a mošti ostalih iznesene na jedno brdo više pećine, i tu u jednoj crkvi položene. Mnoga iscelenja bolesnika dogodiše se toga dana od moštiju sv. Stefana.“
14/08/2022

Sedam Makaveja, Solomonija mater njihova i Eleazar sveštenik, nedjelja, 14. avgust

"Na oči majke opaki car mučaše jednog po jednog sina, derući svakome kožu s lica i bacajući ih potom u oganj. Oni svi hrabro pretrpeše muke i smrt, no vere se svoje ne odrekoše.“
13/08/2022

Sv. Evdokim, subota, 13. avgust

"Usred meteža i sujete svetske beše kao krin usred trnja i kao zlato usred ognja.“