05/12/2022

Sv. mučenica Kikilija (Cicilija), ponedjeljak, 5. decembar

„Tada bi i Kikilija izvedena na sud, jer neumorno pridobijaše neznabošce za veru Hristovu. Samo jedno veče pridobila ih je na 400 duša. Kada je sudija upita, otkuda njoj tolika smelost, ona odgovori: „Od čiste savesti i od vere nesumnjive.“
04/12/2022

Vavedenje Presvete Bogorodice, nedjelja, 4. decembar

„Kada se Presvetoj Djevi Mariji navršiše tri godine od rođenja, dovedoše je roditelji njeni sveti, Joakim i Ana, iz Nazareta u Jerusalim, da je predadu Bogu na službu prema ranijem obećanju svome.“
03/12/2022

Prep. Grigorije Dekapolit, subota, 3. decembar

„Dešavalo se da ga je ozaravala svetlost nebeska; da su mu se angeli Božji javljali. On je gledao krasotu angelsku i slušao umilno pojanje njihovo.“
02/12/2022

Sv. Prorok Avdija, petak, 2. decembar

„Savremenik velikog proroka Ilije, Avdija poštovaše Iliju veoma i slušaše ga u svemu kao sledbenik i učenik njegov. Živeo na 900 godina pre Hrista.“