17/01/2023

Sabor svetih Sedamdeset apostola, utorak, 17. januar

„Osim dvanaest velikih apostola, Gospod je izabrao još i sedamdeset drugih, malih apostola, i poslao ih na propoved Jevanđelja, „I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići… Idite; evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove“ (Lk 10, 1 i 5)."
16/01/2023

Prorok Malahija, ponedjeljak, 16. januar

„Na petsto godina pre Hrista prorekao je jasno pojavu i službu Jovana Krstitelja. No, u glavnom, on je prorok dana Strašnoga Suda. Predstavio se Bogu u mladosti i posle njega nije više bilo proroka u Izrailju do Jovana Krstitelja."
15/01/2023

Sveti Silvestar, episkop rimski, nedjelja, 15. januar

„Svojim molitvama i čudesima pomagao je, da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao carici Jeleni da pronađe Časni krst."
14/01/2023

Obrezanje Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, subota, 14. januar

„U osmi dan po rođenju bi Mladenac božanski donesen u hram i obrezan shodno zakonu postojećem u Izrailju još od vremena Avramova. Tom prilikom nadedoše mu ime Isus kako je i blagovestio arhangel Gavril Presvetoj Devi."