17/09/2022

Svešt. muč. Vavila, subota, 17. septembar

„Besedeći o Vavili Zlatoust je rekao: „Koga bi se drugog u svetu ubojao onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru?… On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera; pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću“.
16/09/2022

Svešt. muč. Antim, petak, 16. septembar

„Telo njegovo beše umrtvljeno, duh smiren, zavist iskorenjena, gnev ukroćen, lenost prognana; … imaše ljubav k svima, mir sa svima; blagorazumnost posred sviju, revnost prema slavi Božjoj, javnu svima“.
15/09/2022

Sv. muč. Mamant, četvrtak, 15. septembar

"Reče mu car, da bar samo ustima se odreče Hrista, na što mu Mamant odgovori: „Ni srcem ni ustima ne ću se odreći Boga i Cara moga Isusa Hrista.“
14/09/2022

Početak crkvene godine (ili: načalo indikta), srijeda, 14. septembar

"Prvi Vaseljenski Sabor opredelio je, da se godina crkvena počinje 1. septembra. Mesec septembar je bio kod Jevreja početkom nove građanske godine (Isa. 23, 16), mesec zbiranja plodova i prinošenja žrtvi blagodarnosti Bogu.“