03/12/2022

Prep. Grigorije Dekapolit, subota, 3. decembar

„Dešavalo se da ga je ozaravala svetlost nebeska; da su mu se angeli Božji javljali. On je gledao krasotu angelsku i slušao umilno pojanje njihovo.“
02/12/2022

Sv. Prorok Avdija, petak, 2. decembar

„Savremenik velikog proroka Ilije, Avdija poštovaše Iliju veoma i slušaše ga u svemu kao sledbenik i učenik njegov. Živeo na 900 godina pre Hrista.“
01/12/2022

Sv. muč. Platon, četvrtak, 1. decembar

„Kada ga načalnik poče savetovati, da izbegne smrt i sačuva život poklonjenjem idolima, odgovori mu Platon: „Dve su smrti, jedna vremena a druga večna, tako dva su i života, jedan malovremeni a drugi beskonačni.“
30/11/2022

Sv. Grigorije Čudotvorac ep. Neokesarijski, srijeda, 30. novembar

„Kada je došao za episkopa u Kesariju zatekao je sav grad neznabožački, samo sa 17 hrišćana, a kada je odlazio iz ovog života ostavio je sav grad hrišćanski, samo sa 17 neznabožaca.“