29/06/2022

Sveti Tihon, episkop amatuntski, srijeda, 29. jun

"Drugi put je, opet, posadio suho šiblje od loze, i loza je ozelenela i u svoje vreme plod donela.“
28/06/2022

Sveti prorok Amos, utorak, 28. jun

"No Bog koji ne gleda ko je ko po spoljašnjosti nego po čistoti srca, i koji je i Mojseja i Davida uzeo od ovaca i postavio ih za vođe naroda, izabrao je ovoga Amosa za svog proroka.“
27/06/2022

Sveti prorok Jelisej, ponedjeljak, 27. jun

"Živeo na devet stotina godina pre Hrista. Kada je Gospod hteo uzeti k Sebi prestarelog proroka Iliju, otkrije ovome, da mu je za naslednika u proročkoj službi odredio Jeliseja, sina Safatova, od plemena Ruvimova, iz grada Avelmaula.“
26/06/2022

Sveta mučenica Akvilina, nedjelja, 26. jun

"...u desetoj godini ona je toliko bila puna božestvenog razuma i blagodati Svetoga Duha, da je s velikom silom i revnošću propovedala Hrista svojim drugaricama.“