25/09/2022

Svešt. muč. Avtonom, nedjelja, 25. septembar

„Udaljio se u vreme gonjenja Dioklecijanova iz Italije u Vitiniju Azijsku, u mesto zvano Soreos, i tu mnoge preveo u hrišćanstvo, i sagradio im crkvu sv. Arhangela Mihaila...“
24/09/2022

Prep. Teodora, subota, 24. septembar

„Oklevetana od neke bludne device, kao da je s njom zatrudnela, Teodora se nije htela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj raniji greh. Izgnana iz manastira ona 7 godina provede prebijajući se po šumi i pustinji, i još uz to negujući dete one bludnice...“
23/09/2022

Sv. muč. Minodora, Mitrodora i Nimfodora, petak, 23. septembar

„Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: „Prinesi žrtvu bogovima!“ Na to odgovori sv. mučenica: „Zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?“
22/09/2022

Sv. Joakim i Ana, četvrtak, 22. septembar

„Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu, da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari, i podari im jedno čedo za utehu u starosti. Bog im posla angela svoga, koji im objavi rođenje „kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu.“