27/05/2023

Sveti mučenik Isidor, subota, 27. maj

„Odgovori svetitelj: „Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom; i ja sam u Njemu, i ostaću u Njemu, i neću prestati da ispovedam Njegovo sveto ime dokle je duh u telu mome.“
25/05/2023

Sveti Epifanije, episkop kiparski, četvrtak, 25. maj

„Od mnogih dela svetog Epifanija, najpoznatije je Kovčežić, po grčki: Panarion, u kojem je izloženo i pobijeno osamdeset jeresi.“
24/05/2023

Sveti Kiril i Metodije Ravnoapostolni, srijeda, 24. maj

„Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od trideset osam slova, i počnu prevoditi crkvene knjige s grčkog na slovenski...“
23/05/2023

Sveti apostol Simon Zilot, utorak, 23. maj

„Jedan od dvanaest velikih apostola. Rodom bi iz Kane Galilejske. Na svadbu mu dođe Gospod Isus sa Materom i s učenicima. Kada nestade vina Gospod pretvori vodu u vino...“