13/10/2022

Sv. Grigorije Prosvetitelj ep. Jermenski, četvrtak, 13. oktobar

„Ne uspevši u tome ništa Tiridat udari na Grigorija teške muke, i posle mnogih muka baci ga u jednu duboku jamu, ispunjenu svakim otrovnim gadom, da bi ga tako sasvim umorio. No Bog svevideći sačuva živa sv. Grigorija u toj jami punih 14 godina...“
12/10/2022

Prep. Kiriak Otšelnik, srijeda, 12. oktobar

„Za sebe je govorio, da ga od kako je monah sunce nikad nije videlo da jede niti da se gnevi na koga.“
11/10/2022

Prep. Hariton ispovednik, utorak, 11. oktobar

„Sv. Haritonu pripisuju sastav čina postriženja monaškog.“
10/10/2022

Sv. muč. Kalistrat, ponedjeljak, 10. oktobar

„Hrišćanin od rođenja, jer mu i otac i đed behu hrišćani. Jedan od Kalistratovih predaka, po imenu Neokor, služio je kao vojnik u Jerusalimu pri Pontijskom Pilatu u vreme stradanja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista...“