21/11/2023

Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne, utorak, 21. novembar

“Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka.”
20/11/2023

Sv. muč. Jeron s družinom, ponedjeljak, 20. novembar

“Kada behu na putu, jedne noći javi se neko Jeronu u belom odelu i reče mu: “Evo, Jerone, javljam ti spasenje: nećeš vojevati za cara zemaljskoga, nego ćeš za Cara nebesnog podvig svršiti i skoro k Njemu preći da primiš od Njega čest i slavu.”
19/11/2023

Sv. Pavle Ispovednik patrijarh Carigradski, nedjelja, 19. novembar

“Tada im bolesni patrijarh reče: “Ako želite imati pastira, koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla...”
18/11/2023

Prep. muč. Galaktion i Epistima, subota, 18. novembar

“Galaktion ne htede nipošto stupati u brak, te najpre usavetova Epistimu da se krsti, a po tom i da se zamonaši istovremeno sa njim. Udaljiše se oboje na goru Puplion, Galaktion u muški, a Epistima u ženski manastir. I svako od njih dvoje pokaza se u svom manastiru pravo svetilo...”