31/05/2023

Sveti mučenici Teodot i sedam devojaka mučenica, Tekusa, Aleksandra, Klavdija, Faina, Efrasija, Matrona, i Julija, srijeda, 31. maj

„Kada bi izveden na gubilište, mnogi hrišćani plakahu za njim, a sveti Teodot im govoraše: „Ne plačite, braćo, za mnom nego proslavite Gospoda našeg Isusa Hrista, koji mi pomože svršiti podvig i dušmana pobediti.“
30/05/2023

Sveti apostol Andronik, utorak, 30. maj

„Jedan od Sedamdesetorice. Srodnik apostola Pavla, kao što sam Pavle piše (Rm 16, 7), spominjući i svetu Juniju, pomoćnicu Andronikovu. Andronik bi postavljen za episkopa Panonije, no ne stanovaše na jednom mestu, nego propovedaše Jevanđelje po celoj Panoniji.“
29/05/2023

Prepodobni Teodor Osveštani, ponedjeljak, 29. maj

„Kad mu je došla majka da ga zove natrag doma, on se ne htede ni javiti majci, no moljaše se Bogu za nju, da bi i nju Bog prosvetio istinom. I zaista, majka ne samo ne povrati svoga sina kući, nego se i sama ne povrati...“
28/05/2023

Prepodobni Pahomije Veliki, nedjelja, 28. maj

„Sveti Antonije se smatra osnivačem otšelničkog života, a sveti Pahomije manastirskog opštežića.“