18/02/2023

Sveta mučenica Agatija, subota, 18. februar

„Po tom joj sudija ponovo posavetuje, da se odrekne Hrista, i da tako izbegne dalje muke, na što nevesta Hristova odgovori: „Ove muke meni su vrlo korisne, kao što pšenica ne može doći u žitnice pre nego se očisti od pleve, tako ni duša moja ne može ući u Raj, ako telo moje najpre ne bude sokrušeno mukama“.
21/02/2023

Sveti velikomučenik Teodor Stratilat, utorak, 21. februar

„...Zato što Teodor sveti ljubljaše Hrista Gospoda iznad svega u svetu; što prezre glupu idolopokloničku sujevericu cara Likinija, što skruši idole od srebra i zlata, i razdade komađe od njih siromasima; što obrati mnoge u veru Hristovu, i što pozva i samoga cara Likinija da se odreče idola i poveruje u jedinog živog Boga.“
22/02/2023

Sveti mučenik Nikifor, srijeda, 22. februar

„No videći tvrdost srca sveštenikova, Bog mu ne hte primiti mučeničku žrtvu i uvenčati ga vencem, nego mu tajno oduze blagodat...“
23/02/2023

Sveštenomučenik Haralampije, četvrtak, 23. februar

„A kad s njega živa kožu odraše, nezlobivi svetac reče carskim vojnicima: „Hvala vam, braćo, za to što ostrugavši moje staro telo, vi obnoviste duh moj za novi, večni život.“