27/10/2022

Prep. Petka – Paraskeva, četvrtak, 27. oktobar

„Ko bi mogao iskazati sve trudove, i patnje, i iskušenja demonska, koja pretrpe sv. Petka u toku mnogih godina?“
28/10/2022

Prep. muč. Lukijan prezv. Antiohijski, petak, 28. oktobar

„On je prezreo glad, piše Zlatousti Jovan o sv. Lukijanu, prezrimo i mi raskoš i uništimo vlast čreva da bi, kada dođe vreme koje od nas zahteva takvog mužestva, budući unapred prigotovljeni pomoću manjih podviga, javili se slavnim u vreme borbe.“
29/10/2022

Sv. muč. Longin, subota, 29. oktobar

„Božestveni Matej jevanđelist opisujući stradanje Gospoda Isusa Hrista veli: a kapetan i koji s njim čuvahu Isusa vidjevši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: zaista ovaj bijaše sin Božij (Mat. 27, 54). Taj kapetan beše ovaj blaženi Longin...“
30/10/2022

Sv. prorok Osija, nedjelja, 30. oktobar

„Živeo i prorokovao na preko 800 godina pre Hristova rođenja...“