07/10/2022

Sv. prvomuč. Tekla ravnoapostolna, petak, 7. oktobar

„O ovoj čudesnoj hrišćanskoj junakinji i svetiteljki veli sv. Zlatoust „čini mi se da vidim ovu blaženu devu kako prinosi Gospodu jednom rukom devstvo a drugom rukom mučeništvo.“
08/10/2022

Prep. Efrosinija, subota, 8. oktobar

„Ne hoteći da stupa u brak mlada Efrosinija, da bi se sakrila od oca, svoga, preobuče se u muško odelo i prijavi se igumanu jednog manastira kao evnuh cara Teodosija s imenom Izmaragd...“
09/10/2022

Sv. Jovan Bogoslov, apostol i jevanđelist, nedjelja, 9. oktobar

„Sin ribara Zevedeja i Salomije, kćeri Josifa, obručnika sv. Bogorodice. Pozvan Gospodom Isusom Jovan odmah ostavi svoga oca i mreže ribarske, i pođe sa svojim bratom Jakovom za Hristom.“
10/10/2022

Sv. muč. Kalistrat, ponedjeljak, 10. oktobar

„Hrišćanin od rođenja, jer mu i otac i đed behu hrišćani. Jedan od Kalistratovih predaka, po imenu Neokor, služio je kao vojnik u Jerusalimu pri Pontijskom Pilatu u vreme stradanja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista...“