21/06/2022

Sveti Jefrem, patrijarh antiohijski, utorak, 21. jun

"Jedanput, da bi ubedio jednog jeretika, da je Pravoslavlje istinito, stavi u oganj svoj omofor, a on se moljaše Bogu. I omofor stajaše u ognju tri sata i osta nepovređen. Videći to onaj jeretik, užasnu se, i odbaci jeres."
22/06/2022

Sveti Kiril, arhiepiskop aleksandrijski, srijeda, 22. jun

"Za njega se kaže da je sastavio „Bogorodice Djevo radujsja!“
23/06/2022

Sveštenomučenik Timotej, episkop bruski, četvrtak, 23. jun

"Zbog velike čistote duševne Bog mu dao dar čudotvorstva, te lečaše sve bolesti i muke na ljudima. U vreme opakog cara Julijana, koji se odreče Hrista, Timotej sveti bi bačen u tamnicu. Verni ga posećivahu i u tamnici, da bi čuli mudru pouku od svoga arhipastira. Saznavši za to, Julijan naredi te mu dželat odseče glavu u tamnici 362. godine. Duša njegova ode u Raj, a mošti ostaše čudotvorne da pomažu ljudima i javljaju silu Božiju.“
24/06/2022

Sveti Vartolomej apostol, petak, 24. jun

"Jedan od dvanaest velikih apostola. Po svemu izgleda, da je Vartolomej i Natanail jedno isto lice.“