17/01/2023

Sabor svetih Sedamdeset apostola, utorak, 17. januar

„Osim dvanaest velikih apostola, Gospod je izabrao još i sedamdeset drugih, malih apostola, i poslao ih na propoved Jevanđelja, „I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići… Idite; evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove“ (Lk 10, 1 i 5)."
18/01/2023

Sveštenomučenik Teopemt i Teona, srijeda, 18. januar

„On beše izveden pred cara, i car mu zapreti smrtnom kaznom, ako se ne odreče Hrista. Na tu pretnju hrabri episkop odgovori caru: „Stoji napisano: ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti. Ti, care, imaš vlast kad mojim telom, čini s njim što ti drago."
19/01/2023

Bogojavljenje, četvrtak, 19. januar

„Kada Gospod Isus beše navršio trideset godina od Svog telesnog rođenja, On otpoče Svoj učiteljski i spasiteljski posao. I sam, početak početka oznamenova krštenjem na Jordanu. Sveti Kiril Jerusalimski veli: „Početak sveta voda, početak Jevanđelja Jordan."
20/01/2023

Sveti Jovan Krstitelj, petak, 20. januar

„Zbog toga što je Jovanova glavna uloga u životu odigrana na dan Bojogavljenja, Crkva je od starine posvetila dan po Bogojavljenju spomenu njegovom."