28/02/2023

Sveti apostol Onisim, utorak, 28. februar

„Bi rob Filimona, čoveka bogata i ugledna u gradu Kolosaju u Frigiji, no pogrešio nešto svome gospodaru i pobeže u Rim gde ču Jevanđelje od apostola Pavla i krsti se. Pa kako je apostol Pavle i Filimona ranije bio priveo pravoj veri, to on izmiri ovu dvojicu, Filimona i Onisima, gospodara i roba, napisavši naročitu poslanicu Filimonu, jedan od najdirljivijih pisanih sastava koji uopšte postoje u Svetom Pismu.“
01/03/2023

Svetih dvanaest mučenika, srijeda, 1. mart

„Svetih dvanaest mučenika, što postradaše u vreme cara Dioklecijana. Prvi iz njih, Pamfil, prezviter crkve u Kesariji Palestinskoj, čovek učen i blagočestiv, ispravi tekst Novog Zaveta od grešaka raznih prepisivača...“
02/03/2023

Sveti velikomučenik Teodor Tiron, četvrtak, 2. mart

„U tamnici se javi Teodoru sam Gospod Hristos i ohrabri mučenika Svoga govoreći mu: „Ne boj se, Teodore, Ja sam s tobom, ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, večnom i neprolaznom, sa Mnom na nebesima.“
03/03/2023

Sveti Lav I, papa rimski, petak, 3. mart

„Pred smrt proveo je četrdeset dana u postu i molitvi na grobu apostola Petra, moleći ovoga da mu javi da li su mu gresi oprošteni. Apostol mu se javi i reče da su mu svi gresi oprošteni, osim grehova u rukopolaganju sveštenika (iz čega se vidi koliko je težak greh nedostojnog rukopolagati).“